Idealny odświeżacz powietrza dla Twojego domostwa

Odświeżacze powietrza stosujemy wyjątkowo chętnie. Trudno obecnie natrafić na wnętrza budynków mieszkalnych, wnętrz biurowych, w których zastałe powietrze nie jest poprawiane odświeżaczami w spryskiwaczach, świecami wonnymi, czy standardowymi odświeżaczami w aerozolu. Nikt, kto decyduje się stosować odświeżacze stosowanie odświeżaczy powietrza nigdy nie ciekawi się jednak, w jaki sposób trafiają one od producenta na sklepowe półki. Przyjrzyjmy się zatem, jak musi przebiegać bezpieczny przewóz dużych ilości odświeżaczy powietrza.

Produkty zapachowe nie są substancjami groźnymi. Z tego powodu nie ma zatem żadnych egzekwowanych przepisów, jakie wskazywałyby, jakimi środkami przewozu wolno je wysyłać. Pojemniki zbiorcze zawierające odświeżacze do domu i samochodu mogą zatem być przewożone zarówno drogą morską, transportem samolotowym, jak i ciężarowym. Wypada jednak mieć w pamięci, iż odświeżacze powietrza w aerozolu są pod dużym ciśnieniem. Muszą więc być zabezpieczane przed słońcem a przede wszystkim ciepłym powietrzem. W przypadku, kiedy zbiornik ogrzeje się do temperatury ponad 50 stopni Celsjusza, może nastąpić jego gwałtowny zapłon. Produkty zapachowe wypada dostosować do tranzytu montując je w zgrzewkach, jakich ciężar absolutnie nie ma możliwośći przekraczać trzydzieści kg. Wówczas zgrzewki mogą zostać umieszczone na paletach, które należy prawidłowo opisać. Europaleta ma w obowiązku zostać oznaczona tabliczką „LQ”.

Odświeżacze powietrza są kombinacją różnych związków chemicznych. Szykując je do transportu wypada mieć to na uwadze. Zwarzając na fakt, iż potrafią to być związki palne należy ostrzec osoby je transportujące, aby na czas ich przewożenia wstrzymały się od palenia papierosów. W razie, jeżeli podczas tranzytu doszło do zapalenia się, to palety mieszczące produkty zapachowe wolno przygaszać tylko gaśnicami proszkowymi. Gaszenie wodą jest zabronione.

Odświeżacze powietrza bynajmniej nie są niebezpieczne. Należy natomiast mieć w pamięci, iż nie mogą być podgrzewane powyżej 40 stopni. Podczas tranzytu powinniśmy wziąć to pod uwagę, jak również to, że temperatura niższa niż – 10 stopni Celsjusza również nigdy nie jest właściwa do ich tranzytu.